Handelsbetingelser

 

Handels- og leveringsbetingelser

Herunder finder du vores handels- og leveringsbetingelser vedr. ompolstring, ombetrækning, renovering og reparation af møbler.

 

 

Indleveringsbevis

Når du indlevere et møbel til reparation, modtager du en ordrebekræftelse som bevis for, at varen er i vores varetægt. Indleveringsbeviset/ordrebekræftelsen skal dels sikre, at du får den rigtige vare udleveret efter endt reparation, dels at der ikke senere opstår strid i tilfælde af bortkomst, tyveri o.l.

På indleveringsbeviset/ordrebekræftelsen vil der være en angivelse af reparationens art, og hvornår den forventes færdigrepareret, herunder evt. aftalt leveringsdato. Endvidere vil pris jf. tilbud eller aftale være angivet.

 
 

 

Skader på møbler, bortkomst og tyveri

Hvis der opstår en skade på møblet, eller det bliver væk, mens det er indleveret til reparation, er det som udgangspunkt dahl & juul - Interiør, der skal betale erstatning. Hvis dit møbel bliver stjålet under et egentligt indbrud hos dahl & juul - Interiør, er det normalt din egen familieforsikring, der skal dække tyveriet.

Læs om dine rettigheder her >

 
 

 

Manglende afhentning af møbler

Hvis du ikke henter dit møbel som aftalt, har dahl & juul - Interiør pligt til at opbevare det på betryggende vis i en længere periode, og vi har pligt til at kontakte dig, hvis det er muligt, for at få dig til at afhente møblet. Hvis du mod forventning ikke afhenter møblet inden for rimelig tid efter, at reparationen er udført, kan dahl & juul - Interiør kræve et rimeligt vederlag for opbevaringen. Det gælder især, hvis der er tale om pladskrævende genstande. Efter et længere stykke tid, som normalt vil være mindst et år, kan dahl & juul - Interiør prøve at sælge møblet til den højest mulige pris. Herved kan dahl & juul - Interiør få sine egne udgifter dækket. Hvis der er penge tilovers, tilhører de dig som kunde, såfremt du møder op. Hvis varen er uden værdi og usælgelig, kan dahl & juul - Interiør destruere møblet.

 
 

 

Afhentning og levering

Vi tilbyder fri afhentning og levering ved ordre over DKK 9.995,- Inkl. moms. Dette gælder ved maks. 60 min. kørsel tur/retur, med én chauffør på bilen.

Ved ordre under DKK 9.995,- kan afhentning og levering tilkøbes for DKK 595,- Inkl. moms ved maks. 60 min. kørsel tur/retur, med én chauffør på bilen.

Ved større møbler herunder sofaer, større lænestole m.m., som ikke kan håndteres af én mand, forventer vi at der på adressen forefindes én hjælper. Kræver håndteringen 2 mand på bilen fra dahl & juul - Interiør, tillægges DKK 1.195,- Inkl. moms. tur/retur. Dette skal af kunden adviseres før udkørsel og gælder både fri- og tilkøbt afhentning/levering med maks. 60 min. kørsel tur/retur.

Kørsel udover 60 min. tur/retur, takseres pr. påbegyndte halve time af DKK 295,- Inkl. moms.

Vi forbeholder os dog retten til at vurdere afhentning og levering fra ordre til ordre.

 
 

 

Betaling, rentetilskrivning og rykkergebyrer


Hvis intet andet er aftalt, fakturerer vi for reparationen eller opgaven når den er udført og klar til afhentning eller levering. I fremsendte faktura vil der endvidere fremgå et forslag til leveringstidspunkt, såfremt dette er inkl. eller tilkøbt i handlen.

Ordre over DKK 10.000,- Inkl. moms og længerevarende projekter vil blive delfaktureret med 50% af tilbudsprisen og iværksættes først efter registreret indbetaling. Såfremt opgaven er påbegyndt og opgaven af kunden stoppes, faktureres minimum den anvendte tid samt indkøbte materialer, pålagt avance - dog maks. det budgetterede.

Vi tilbyder følgende betalingsbetingelser.:
Private : Netto 2 dage fra faktura dato. 
Erhverv: Netto 10 dage fra faktura dato.
Aftalekunder og offentlige: Op til Netto 30 dage fra faktura dato.

Betalingsmuligheder.:
MobilePay op til DKK 10.000,-
Bank- og Kontooverførsel
EAN fakturing via Nemhandelsregistret

Vi modtager ikke betaling med kontanter samt Dankort/Kreditkort betaling.

Rykkergebyrer og procesrente.:
Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,7%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på DKK 100,00 pr. fremsendt rykker. For erhvervskunder tillægges endvidere et kompensationsgebyr på DKK 310,00 ved 1. rykkerskrivelse.